ตำแหน่งที่ดิน วิธีดูตำแหน่งแบบออนไลน์ การ “ระวางที่ดิน” คืออะไร

ตำแหน่งที่ดิน วิธีดูตำแหน่งแบบออนไลน์ การ “ระวางที่ดิน” คืออะไร

ระวางที่ดิน คือ เลขที่ระบุตำแหน่งที่ดิน เพื่อแสดงว่าที่ดินในโฉนดนี้อยู่ในแผนที่ใด ใช้สำหรับตรวจสอบที่ดินกับกรมที่ดิน ในส่วนของระวางที่ดินได้ระบุแนวเขตไว้ชัดเจน ระบุทางเข้า ทางออก และพื้นดินใกล้เคียง ระวางที่ดินจึงเป็นประโยชน์ในการซื้อขายที่ดิน ดังนั้นผู้ที่จะซื้อขายที่ดิน หรือ ขายที่ดิน พระราม 2จะต้องใช้เลขที่โฉนดที่ดินเพื่อตรวจสอบราคาประเมินก่อน

เว็บไซต์กรมที่ดิน เผยแพร่ข้อมูลการทำระวางที่ดิน ในส่วนของการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สรุปได้ว่างานที่ดินมีมาตั้งแต่อดีต แต่การออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 และเมื่อมาถึงรัชกาลที่ 4 มีการขายฝาก จำนำ ไร่นา ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2451 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เอกสารที่ดินตามกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อแสดงสิทธิในที่ดินแปลงต่าง ๆ สืบมา

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อค้นหาที่ตำแหน่งของที่ดิน

การค้นหาตำแหน่งที่ดิน มีหลายวิธีที่คุณสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง และข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเตรียมก่อนค้นหาที่ดิน ได้แก่

1. โฉนดที่ดิน

ต้องมีการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และสามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3ก หรือ น.ส.4 เป็นต้น ถ้าโฉนดที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ทำกินเท่านั้น เช่น สปพ. ซื้อขายไม่ได้ เพราะไม่ถือเป็นเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโฉนดโดยสมบูรณ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหน้า โฉนดที่ดิน

วิธีตรวจสอบข้อมูลที่ดินบนโฉนดที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์กรมที่ดินโดยต้องนำเลขที่ที่ดิน ขนาดที่ดิน ตำบล อำเภอ จังหวัด คุณจะทราบขนาดพื้นที่ ชื่อเจ้าของ และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้

3. ขนาดที่ดิน

ควรตรวจสอบขนาดที่แท้จริงของที่ดินว่ามีขนาดตรงกับที่แจ้งขายหรือไม่ สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมที่ดินมาวัดพื้นที่ให้หรือดาวน์โหลดแอพลิชัน MapMeasure มาใช้ก็สามารถประมวลผลขนาดพื้นที่ได้

4. ตรวจสอบประเภทที่ดิน

ต้องตรวจสอบประเภทของที่ดินอย่างละเอียดด้วยว่าเป็นที่ดินตาบอดหรือไม่ หรือเป็นที่ดินสาธารณอยู่ในเขตสงวนหรืออยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่า เพราะในโฉนดที่ดินจะไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้เลย ถ้าซื้อไปแล้วจะเกิดปัญหาตามมาได้

5. ตรวจสอบข้อมูลที่กรมที่ดิน

การค้นหาที่ดินที่กรมที่ดินเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ดินแปลงนั้นมีปัญหาอะไรหรือไม่ ข้อมูลโฉนดและพื้นที่จริงตรงกันหรือไม่

6. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของที่ดิน

ควรตรวจดูสภาพแวดล้อมของที่ดินนั้นว่าเหมาะแก่การทำธุรกิจ สร้างบ้าน ทำการเกษตร หรือเหมาะทำธุรกรรมใด ๆ เพราะหากซื้อที่ดินไปใช้ผิดประเภทจะทำให้เสียเวลาและเสียเงินอีกด้วย

วิธีหาตำแหน่งที่ดินจากเลขโฉนด

การตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของที่ดินในสมัยก่อนสามารถตรวจสอบได้หลายอย่าง เช่นการตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตำแหน่งแปลงที่ดินหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของที่ดินซึ่งสามารถทำได้ยาก เพราะเราต้องไปที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของกรมที่ดินโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่ดินที่ตนเองถือครองนั้นไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่อยู่อาศัย เราต้องเดินทางไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้น ๆ

เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ดิน ค้นหาตำแหน่งที่ดินทั่วประเทศได้ฟรี เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Lands Maps (แลนด์ส แมปส์) ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลที่ดินได้ด้วย หากท่านมีต้นฉบับหรือสำเนาโฉนดแต่ไม่ทราบว่าที่ดินแปลงไหนหรือมีลักษณะทางกายภาพอย่างไร วันนี้เราจะมาสอนวิธีง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ดินจากเลขที่โฉนดผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps ผ่านมือถือ

การใช้แอปพลิเคชัน LandsMaps ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandMapper (แลนด์แมปเปอร์) ลงมือถือก่อน หลังจากนั้นให้สมัครใช้งานแอพพลิเคชั่นก่อนถึงจะใช้งานได้
  • ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่สัญลักษณ์รูปแว่นขยายเพื่อเลือกจังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนดของที่ดินที่เราต้องการทราบ
  • ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นจะมีแผนที่และตำแหน่งของที่ดินแปลงที่เราค้นหา ซึ่งจะมีข้อมูลในรูปแบบแปลงที่ดิน ตำแหน่ง (เลขที่ห้องโดยสาร เลขที่ที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล/แขวง-จังหวัด) เนื้อที่ (ไร่ งาน ตารางวา) สภาพของที่ดิน พื้นที่ที่เห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมและมุมมองบนถนน (Street View) พิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมิน โฉนดที่ดิน ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบโฉนดที่ดิน หมายเลขโทรศัพท์ พิกัดแปลง ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ เวลารอสำรวจ (คิวรังวัด) การใช้พื้นที่ตามผังเมืองรวมทั่วประเทศและผังเมืองรวมกทม.ทั่วประเทศ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถทราบตำแหน่งที่ดินที่คุณต้องการทราบแล้ว ง่าย ๆ ด้วยมือถือของตัวเอง

หากต้องซื้อขายที่ดินอย่าลืมตรวจสอบตำแหน่งที่ดินจากระวางที่ดินให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้ทราบตำแหน่งทางเข้าที่แน่นอน เพราะที่ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตของเรา ดังนั้นหากเราจะซื้อที่ดินต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าที่ดินที่เราจะซื้อนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และเป็นที่ดินที่มีทางเข้าออกสะดวกสบายหรือไม่เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา เพราะเวลาเราสร้างหรือทำอะไรจะได้เข้าออกสะดวก อีกทั้งการซื้อที่ดินผ่านกรมที่ดินเขาจะคอยดูแลเราอย่างดีในเรื่องของการซื้อขายที่ดิน และการโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ หากเราทำถูกต้องตามกฎหมาย เราจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอน เพราะกรมที่ดินจะมีข้อมูลของที่ดินที่เราจะซื้อเพียงเรามีโฉนดไปยื่นให้กับกรมที่ดินเท่านั้น แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะจัดการให้เราเอง เราเพียงแค่รอเซ็นชื่อรับที่ดินที่เราจะซื้อเท่านั่นเอง