สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี บริการที่ดินครบวงจร ทุกระดับ ประทับใจ 

ผ่อนคอนโด

สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี มุ่งมั่นให้บริการที่ดินครบวงจรที่ตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการบริการที่เป็นมืออาชีพและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการโอนที่ดิน การจดทะเบียนที่ดิน การประเมินมูลค่าที่ดิน หรือการให้คำปรึกษาด้านที่ดิน ทีมงานของเราพร้อมให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี ยังมีการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้อย่างราบรื่นและไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ เรายังมีการให้คำแนะนำและตอบคำถาม เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเข้าใจและมั่นใจในการดำเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเยี่ยม สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี จึงได้รับความไว้วางใจและความประทับใจจากผู้ใช้บริการทุกระดับ 

บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี มีบริการที่ดินครบวงจรที่ตอบสนองทุกความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีบริการหลัก ๆ ดังนี้

 • บริการการโอนที่ดินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้การโอนที่ดินเป็นไปอย่างราบรื่น
 • บริการการจดทะเบียนที่ดินที่ครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนที่ดินใหม่ การจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง หรือการจดทะเบียนการโอนสิทธิ์
 • บริการการประเมินมูลค่าที่ดินที่แม่นยำและเป็นธรรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
 • บริการให้คำปรึกษาด้านที่ดินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลที่ครบถ้วน
 • บริการตรวจสอบเอกสารที่ดินเพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • บริการจัดทำแผนที่และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก

ขั้นตอนการใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี

การใช้บริการที่สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. การเตรียมเอกสาร ก่อนที่จะไปที่สำนักงานที่ดิน ควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบถ้วน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน เอกสารการโอนที่ดิน (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. การนัดหมาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ควรทำการนัดหมายล่วงหน้ากับสำนักงานที่ดิน โดยสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน
 3. การดำเนินการที่สำนักงาน เมื่อถึงวันที่นัดหมาย ให้ไปที่สำนักงานที่ดินตามเวลาที่กำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 • ยื่นเอกสารที่เตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • รอการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
 • ชำระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
 • รับเอกสารที่ได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 1. การตรวจสอบและรับเอกสาร หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ใช้บริการจะได้รับเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนออกจากสำนักงาน
 2. การติดตามผล หากมีขั้นตอนที่ต้องติดตามผลเพิ่มเติม เช่น การรอการอนุมัติจากหน่วยงานอื่น ๆ ควรติดตามผลตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

แนะนำสำนักงานที่ดินในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีมีสำนักงานที่ดินหลายแห่งที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกสบาย โดยสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งมีข้อมูลติดต่อดังนี้

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (รหัสไปรษณีย์ 20000)

 • ที่ตั้ง 46 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 • โทรศัพท์ 0-3828-5445-6
 • โทรสาร 0-3828-5447
 • หมายเลข TM 30454
 • E-mail [email protected]

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (รหัสไปรษณีย์ 20150)

 • ที่ตั้ง 398 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • โทรศัพท์ 0-3842-3160-1
 • โทรสาร 0-3842-3161

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม (รหัสไปรษณีย์ 20140)

 • ที่ตั้ง 32/5 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • โทรศัพท์ 0-3846-2566-7
 • โทรสาร 0-3846-2568

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (รหัสไปรษณีย์ 20110)

 • ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • โทรศัพท์ 0-3831-2632, 0-3831-2212
 • โทรสาร 0-3832-4435

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ (รหัสไปรษณีย์ 20180)

 • ที่ตั้ง ถนนเลียบชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • โทรศัพท์ 0-3843-7851
 • โทรสาร 0-3843-8535

หลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

การเตรียมหลักฐานเพื่อทำธุรกรรมที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องมีความพร้อมและถูกต้อง โดยทั่วไปแล้วจะต้องเตรียมหลักฐาน 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

หลักฐานสำคัญ

หลักฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกรรม

 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหลักที่ยืนยันสิทธิ์ในที่ดิน
 • บัตรประจำตัวประชาชน ยืนยันตัวตนของผู้ทำธุรกรรม
 • ทะเบียนบ้าน ยืนยันที่อยู่
 • คู่ความในคดี หากมีกรณีพิพาทหรือคดีความเกี่ยวกับที่ดิน

หลักฐานประกอบ

หลักฐานเสริมที่อาจต้องใช้ในบางกรณี

 • ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า ยืนยันสถานภาพการสมรส
 • หนังสือยินยอมของคู่สมรส ในกรณีที่คู่สมรสต้องยินยอมในการทำธุรกรรม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หากมีการเปลี่ยนชื่อ
 • หลักฐานการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ยืนยันการรับบุตรบุญธรรม
 • สูติบัตร ยืนยันการเกิด
 • คำสั่งศาลหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ ในกรณีที่มีข้อพิพาทและตกลงกันได้
 • หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการแปลงสัญชาติ ในกรณีของคนต่างด้าว
 • เอกสารการจัดตั้งนิติบุคคลและใบสำคัญแสดงสิทธิ์ สำหรับกรณีนิติบุคคล
 • บันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้น แสดงสัญชาติและจำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้รับการรับรอง
 • บัตรประจำตัวกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล ยืนยันตัวตนของผู้ที่มีสิทธิ์ดำเนินการแทนนิติบุคคล

เงินที่ต้องเตรียม

การเตรียมเงินสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืม 

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าพยาน 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทุน 2% หรือ 5% ตามกรณี หรือ 1% ตามประเภทการจดทะเบียน
 • ค่าภาษีและอากร สำหรับการซื้อ แลกเปลี่ยนที่ดิน ซึ่งรวมถึงภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าอากรแสตมป์ สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
 • ค่าจดทะเบียนทุน แปลงละ 50 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ หากมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรมแทน

บทสรุป 

สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี มีบทบาทสำคัญในการจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน การนำเทคโนโลยีมาใช้และการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี ในอนาคต สำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ แต่ก็มีโอกาสในการพัฒนาบริการและการจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี